ORIEL CAPEL Y NANT 2008 - 2016

DYMA ychydig o flas o'r amrywiaeth o weithgareddau a gafwyd gennym yng Nghapel y Nant ers ein sefydlu fel eglwys yn 2008, e.e., hwyl BBQ Haf cyntaf yr eglwys, aelodau a ffrindiau'n mwynhau Te Mefus blynyddol ein Chwaeroliaeth, dadorchuddio baner newydd yr eglwys a ddyluniwyd gan un o'n hieuenctid, yr artist ifanc, Rhodri Nicholls, ac a luniwyd gan rai o aelodau o'r Chwaeroliaeth. Mae yma hefyd adlewyrchiad o'r gwasanaethau bywiog ac amrywiol sydd wedi nodweddu ein haddoli dros y blynyddoedd. Gwelir, hefyd, rhai ohonom ar ein Pererindod Haf - ym mis Awst, 2011  i'r Gangell, lle magwyd yr emynydd Elfed, ac yng Nghanolfan Hywel Dda yn Hendy-Gwyn ar Daf; yn Awst 2012 i fro Daniel Rowland yn Llanddewi Brefi a Llangeithio; yn Awst 2013 i ddilyn hanes Carnhuanawc yng Nghwm Du a'r Fenni; yn Awst  2014 i fro Howell Harris i Aberhonddu, Talgareth a Threfeca; ac i Gapel Croes y Parc, Llanbedr y Fro, a Bethesda'r Fro, Sain Tathan, yn Awst 2016. Roedd ein Pererindod Haf mwyaf diweddar ar Orffennaf 16, 2017, i fro William Williams, Pantycelyn, gan ddathlu ei 300 mlwyddiant. Ceir cipolwg, hefyd, o'r cymdeithasu brwd, amrywiol sydd ar gael yn ein Neuadd a drowyd yn Neudd y Nant newydd , fodern, yn 2015. Bwrlwm o weithgarwch yn wir.

GWASGWCH Y SAETH YN Y LLUN UCHOD AC MAE'R CYFAN YN SYMUD AR EI LIWT EI HUN!

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page