HWYL A DIOLCH I BLANT CYNRADD

Mae Grwp Addysg Capel y Nant yn cynnal nosweithiau arbennig ar gyfer plant oedran cynradd yn ystod yr wythnos dan y teitl Hwyl a Diolch.

Mae nifer calonogol iawn o blant yn dod i'r nosweithiau a gynhelir o dro i dro rhwng 5.30 - 6.30 yn Neuadd y Nant.

Mae nhw'n joio chwarae gemau a bwyta pizza - a chlywed stori Feiblaidd. Ac mae'r sesiynau yng ngofal athrawon profiadol.

Rydym hefyd yn cynnal Ysgol Sul, gyda digon o ddeunydd lliwgar, modern ar gael a rota o athrawon. Mae'r sesiynau Sul hyn yn cael eu cynnal yn ol y galw ar hyn o bryd yn hytrach na phob Sul. Ond byddwn yn falch iawn i ail-ddechrau Ysgol Sul reolaidd.

  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Annette Hughes - ffon 01792 843440, ebost dewiannette@gmail.com

 

 

REIDIO BEICIAU I GODI ARIAN I HELPU NEPAL. Wedi clywed am Apel Daeargrynfeydd Nepal, aeth Ieuenctid Capel y Nant ati ar unwaith i drefnu amrywiaeth o weithgareddau i godi arian i helpu'r anffodusion. Un o'r ffyrdd o godi arian oedd trwy drefnu Taith Feiciau Noddedig ar bnawn Sul, Mehefin 7, o Gapel y Nant, Clydach, i Barc Singleton, Abertawe, ac yn ol - cyfanswm o ryw 21 milltir. Dyma nhw, gyda rhieni a chefnogwyr eraill, wedi mwynhau picnic yn y parc ar bnawn hyfryd, heulog, yn paratoi i deithio nol i Glydach - gan alw am hufen ia yn Joe's, Llansamlet! Diolch i'r ieuenctid am drefnu'r digwyddiad ardderchog hwn dan gyfarwyddyd Helen.
POBI TEISIENNAU I HEB APEL Digwyddiad arall a drefnwyd gan Ieuenctid Capel y Nant i godi arian at Apel Daeargryn Nepal oedd Cystadleuaeth Pobi. A dyma'r ddau ddaeth i'r brig - yn 1af ac yn 3ydd, Gwion Lewis, ac yn 2ail Nel Richards. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac i bawb oedd wedi cystadlu. Beirniaid craff y gystadleuaeth oedd Ray Rees a Brenda Evans.
... A dyma'r teisiennau a grewyd gan Gwion a Nell. A diolch yn fawr iawn, yn ogystal, i'r aelodau o Gapel y Nant a aeth ati i bopi amrywiaeth o deisiennau eraill a werthwyd gan yr Ifainc wedi oedfa bore Sul, Mai 31, i godi arian at Apel Nepal.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page