LANSIO MENTER NEWYDD I BLANT CYNRADD

Mae Grwp Addysg Capel y Nant wedi lansio menter newydd i ddenu plant oedran cynradd i'r eglwys.

Ar nos Iau, Medi 8, 2016, cynhaliwyd noson arbennig iddynt dan y teitl Hwyl a Diolch yn Neuadd y Nant rhwng 5.30 a 6.30 o'r gloch.

Daeth nifer calonogol iawn o blant i'r noson gan fwynhau chwarae gemau a bwyta pizza - a chlywed stori'r Ddafad Golledig.

O ganlyniad i lwyddiant yr achlysur, y bwriad yw trefnu mwy o sesiynau gan obeithio y cawn groesawu mwy eto o blant i'n plith i fwynhau Hwyl a Diolch

 

REIDIO BEICIAU I GODI ARIAN I HELPU NEPAL. Wedi clywed am Apel Daeargrynfeydd Nepal, aeth Ieuenctid Capel y Nant ati ar unwaith i drefnu amrywiaeth o weithgareddau i godi arian i helpu'r anffodusion. Un o'r ffyrdd o godi arian oedd trwy drefnu Taith Feiciau Noddedig ar bnawn Sul, Mehefin 7, o Gapel y Nant, Clydach, i Barc Singleton, Abertawe, ac yn ol - cyfanswm o ryw 21 milltir. Dyma nhw, gyda rhieni a chefnogwyr eraill, wedi mwynhau picnic yn y parc ar bnawn hyfryd, heulog, yn paratoi i deithio nol i Glydach - gan alw am hufen ia yn Joe's, Llansamlet! Diolch i'r ieuenctid am drefnu'r digwyddiad ardderchog hwn dan gyfarwyddyd Helen.
POBI TEISIENNAU I HEB APEL Digwyddiad arall a drefnwyd gan Ieuenctid Capel y Nant i godi arian at Apel Daeargryn Nepal oedd Cystadleuaeth Pobi. A dyma'r ddau ddaeth i'r brig - yn 1af ac yn 3ydd, Gwion Lewis, ac yn 2ail Nel Richards. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac i bawb oedd wedi cystadlu. Beirniaid craff y gystadleuaeth oedd Ray Rees a Brenda Evans.
... A dyma'r teisiennau a grewyd gan Gwion a Nell. A diolch yn fawr iawn, yn ogystal, i'r aelodau o Gapel y Nant a aeth ati i bopi amrywiaeth o deisiennau eraill a werthwyd gan yr Ifainc wedi oedfa bore Sul, Mai 31, i godi arian at Apel Nepal.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page