Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d... 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy... 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw... 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!Cinema Fideo sy'n adlewyrchu oedfa Blygain Capel y Nant, Clydach, Abertawe, a gynhaliwyd am 7 o'r gloch y bore, ar Ddydd Nadolig, 2012. Eglwys o Annibynwyr Cymraeg yw Capel y Nant - ond eglwys fu'n hapus i groesawu Presbyteriaid Cymraeg atynt ac sydd hefyd a phartneriaeth gyda grwp o Fethodistiaid Wesleaidd. Share this page on Facebook