Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob d... 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gy... 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfaw... 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!Fideo 'Ny Ako' Dyma ychydig o flas yr oedfa hyfryd gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol byrlymus Ny Ako o ynys Madascar yn Neuadd y Nant ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Diolch iddyn nhw am arwain ein haddoliad. Oedfa i'w chofio yn wir! Share this page on Facebook