Latest comments 28.09 | 11:17 Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc. 19.09 | 09:07 Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn. 13.01 | 16:51 Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio. 08.01 | 15:43 Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!CROESO I CHI DDANFON E-BOST ATOM Danfonwch eich neges ... Ysgrifennwch eich neges yma ... Rhowch eich enw, a'ch cyfeiriad e-bost a'ch neges - a gwasgwch y botwm 'Danfon' Write your message here. Fill out the form: Send - Click here!