CROESO I YMWELWYR

Diolch am ymweld a Gwefan Capel y Nant. Ewch ati, da chi, i lofnodi'ch ymweliad gyda neges, os hoffech. Gadewch lun ohonoch, hefyd, os oes un ar gael yn handi.

Use the mouse to place bubbles on your photo

Type to add text in the bubble

Shape:
 
Written by Idris Rees on 2. Nov, 2020
wean diddorol drosben. Y gwaith sydd yn ddangos yn trefnu'r fath peth yn ddangos yr spryd sydd perchen i'r Capel. Heb fod nol ers claddu Mam ond yn meddwl. amdanoch o hyd Mae'r man ar gyser ebyst palle cymerid yn ebost i fellu wedi dodi ble fydd dim ffwdan gobeithio. Anffodus mae ffwdan byth fellu dim oboist
Email:
Written by Mari George on 14. Jan, 2014
Edrych mlaen i gymryd rhan yn y Talwrn heno
Written by Catrin Evans on 13. Sep, 2013
Gwefan gret - yn adlewyrchu y bwrlwm amlwg yn y capel. Yr oriel yn arbennig!
Catrin Evans Bethel Sgeti
Email:
Written by Iwan Llewelyn Jones on 5. Aug, 2013
RHAGOROL o wefan. Llongyfarchiadau mawr a phob bendith I chi yna yng Nghapel y Nant. Iwan Llewelyn (un o olygyddion y Tyst)
Email:
Written by Alun Thomas on 17. Feb, 2013
Hoffi'r wefan a darllen am weithgareddau Capel y Nant Mae yma deimlad o frwdfrydedd a hyder i'r dyfodol. Bendith arnoch i gyd ac i'ch arweinydd newydd Robart Powell. Alun Thomas Eglwys Mynydd Seion Casnewydd
Email:

Latest comments

28.09 | 12:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc.

...
19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...