CROESO I YMWELWYR

Diolch am ymweld a Gwefan Capel y Nant. Ewch ati, da chi, i lofnodi'ch ymweliad gyda neges, os hoffech. Gadewch lun ohonoch, hefyd, os oes un ar gael yn handi.

Use the mouse to place bubbles on your photo

Type to add text in the bubble

Shape:
 
Written by Mari George on 14. Jan, 2014
Edrych mlaen i gymryd rhan yn y Talwrn heno
Written by Catrin Evans on 13. Sep, 2013
Gwefan gret - yn adlewyrchu y bwrlwm amlwg yn y capel. Yr oriel yn arbennig!
Catrin Evans Bethel Sgeti
Email:
Written by Iwan Llewelyn Jones on 5. Aug, 2013
RHAGOROL o wefan. Llongyfarchiadau mawr a phob bendith I chi yna yng Nghapel y Nant. Iwan Llewelyn (un o olygyddion y Tyst)
Email:
Written by Alun Thomas on 17. Feb, 2013
Hoffi'r wefan a darllen am weithgareddau Capel y Nant Mae yma deimlad o frwdfrydedd a hyder i'r dyfodol. Bendith arnoch i gyd ac i'ch arweinydd newydd Robart Powell. Alun Thomas Eglwys Mynydd Seion Casnewydd
Email:

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...