Fideo 'Ny Ako'

Dyma ychydig o flas yr oedfa hyfryd gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol byrlymus Ny Ako o ynys Madascar yn Neuadd y Nant ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Diolch iddyn nhw am arwain ein haddoliad. Oedfa i'w chofio yn wir!

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
07.12 | 13:28

Wedi mwynhau y wefan newydd yn fawr. Atgofion . . ., a diolch amdanynt! Pob dymuniad da i bawb yng Nghapel y Nant. Bendith arnoch!

...
01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page