Fideo 'Ny Ako'

Dyma ychydig o flas yr oedfa hyfryd gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol byrlymus Ny Ako o ynys Madascar yn Neuadd y Nant ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Diolch iddyn nhw am arwain ein haddoliad. Oedfa i'w chofio yn wir!

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

28.09 | 12:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc.

...
19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
You liked this page