MYFYRDOD MAI 2018

Lansio paratoadau pasiant 'Cerrig Milltir' Cristnogaeth Cymru

Myfyrdod arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, o rifyn mis Mai o'n cylchgrawn misol 'Bwrlwm'. Apel sydd gan Robat ar i aelodau ymuno i gyflwyno pasiant lliwgar a bywiog gan y Parch Dewi Myrddin Hughes fydd yn portreadu hanes Cristnogaeth yng Nghymru  ...

Roedd hi’n noson gofiadwy yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Bu rhai ohonon ni yno ar ddiwedd Ebrill yn gwylio’r ddrama gerdd newydd ‘Dau Hanner Brawd.’ Cyfansoddwr y gerddoriaeth rymus oedd Eric Jones ac awdur y sgript oedd Nan Lewis.

Mae’r ddrama’n adrodd hanes o Lyfr Genesis. Abraham yn dod yn dad i ddau fab, Ishmael ac Isaac, trwy ddwy ddynes wahanol. Sarai, gwraig Abraham, yw mam Isaac, a’r gaethferch Hagar yw mam Ishmael.

Mae’r ddrama’n dod â’r hen hanes yn fyw iawn ; llawenydd y werin bobl wrth i’r meibion gael eu geni, ond wedyn y drwgdeimlad a’r genfigen rhwng y ddwy fam a’r meibion. Mae slant Nan Lewis ar y stori hefyd yn rhagweld y gwrthdaro presennol rhwng Iddewon Israel a’r Palestiniaid.

Gall geiriau’r Beibl fod yn sych neu’n anodd weithiau. Ond mae rhoi cymeriadau’r hen storïau ar y llwyfan yn eu gwneud yn bobol o gnawd a gwaed – gwmws fel ni!

Mae ffilmiau am hanesion y Beibl hefyd yn gallu bod yn effeithiol iawn. Pwy all anghofio Charlton Heston yn dangos ei gyhyrau yn ‘The Ten Commandments’, neu berfformiad Robert Powell – dyna i chi enw da ar actor – fel ‘Jesus of Nazareth’? Roedd gweld croeshoelio Iesu yn ffilm Mel Gibson ‘The Passion of the Christ’ yn ormod i rai pobol ei stumogi.

A nawr daeth cyfle i ni yng Nghapel y Nant! Fel rhan o’n rhaglen i ddathlu Dengmlwyddiant Capel y Nant, mae’r Parchg Dewi Myrddin yn ysgrifennu pasiant o’r enw ‘Cerrig Milltir.’ Bydd hwn yn dangos golygfeydd o hanes y Ffydd Gristnogol yng Nghymru. Golygfeydd cyffrous, llawn tyndra, a rhai mwy ysgafn. Byddwn yn cyflwyno’r cynhyrchiad ar nos Iau, Medi 20.

Ond pwy fydd ein Mel Gibson a’n Charlton Heston ni? Byddwn yn cyfarfod am y tro cynta ar nos Fawrth, Mai 1af, i gael ein rhannau yn y cynhyrchiad. Bydd angen help hefyd gyda’r gwisgoedd, y coluro a’r llwyfan. Nid gwaith amaturaidd fydd hwn!

Bydd yr ymarferion yn para drwy’r haf. Digon o gyfle i chi ymuno â’r cwmni!

Golygfeydd tua 5-6 munud yr un fydd y rhain. Felly, fydd dim cannoedd o linellau i’w dysgu gan neb. Allwch chi gyfrannu rhywbeth i’r gwaith? Dewch i gael hwyl yn y ddrama!

Pob hwyl, Robat

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page