Cinema

Fideo sy'n adlewyrchu oedfa Blygain Capel y Nant, Clydach, Abertawe, a gynhaliwyd am 7 o'r gloch y bore, ar Ddydd Nadolig, 2012. Eglwys o Annibynwyr Cymraeg yw Capel y Nant - ond eglwys fu'n hapus i groesawu Presbyteriaid Cymraeg atynt ac sydd hefyd a phartneriaeth gyda grwp o Fethodistiaid Wesleaidd.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

28.09 | 12:17

Hoffem llongyfarch Dr Fiona Gammon ar ei swydd newydd . Pob dyminiadau gorau oddiwrth aelodi Elim CraigCefn Parc.

...
19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
You liked this page