Cinema

Fideo sy'n adlewyrchu oedfa Blygain Capel y Nant, Clydach, Abertawe, a gynhaliwyd am 7 o'r gloch y bore, ar Ddydd Nadolig, 2012. Eglwys o Annibynwyr Cymraeg yw Capel y Nant - ond eglwys fu'n hapus i groesawu Presbyteriaid Cymraeg atynt ac sydd hefyd a phartneriaeth gyda grwp o Fethodistiaid Wesleaidd.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page