DYMA'R BEDD RHYFEDDAF I GYD!

'Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw ...?

Myfyrdod Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, o Bwrlwm, cylchgrawn bach misol yr eglwys am fis Ebrill.

Mae’n rhyfedd beth gewch chi mewn bedd.

Yn 1922 roedd yr archaeolegydd Howard Carter yn chwilio am feddau brenhinoedd yr Hen Aifft. Daeth o hyd i un o’r beddau mwya gwerthfawr erioed – un y Ffaro Twtankhamwn a fu farw yn 1323 Cyn Crist!

Roedd pedair ystafell yno. Roedd lladron wedi dwyn llawer o’r gemau oddi yno eisoes. Er hynny, cafodd Carter 3,500 o eitemau hardd a drudfawr yno. Heddiw mae’r rhain yn amhrisiadwy.

Cafodd y proffwyd Mohammad ei gladdu yn 632 yn ei dŷ yn ninas Medina. Yn yr Oesoedd Canol codwyd cromen (dome) dros y fan, a bellach dyma adeilad prydferth y Gromen Werdd, man sanctaidd i bob Mwslim. Cewch fynd i’r adeilad, ond mae ffens aur a llenni du o amgylch bedd y proffwyd i’w gadw o olwg pobl.

Weithiau bydd esgyrn neu lwch pobl enwog iawn mewn bedd. Yn Abaty San Steffan (Westminster) claddwyd brenin Lloegr Edward Gyffeswr yn 1066.

Wedi hynny claddwyd y rhan fwya o frenhinoedd Lloegr yno tan Sior II yn 1760.

Mewn rhan o’r Abaty, yng Nghornel y Beirdd, mae olion llawer o lenorion a gwyddonwyr Prydain dan ddwsinau o gerrig beddau. Yno gorwedd olion Wordsworth, Keats a Kipling, a hyd yn oed Rabbie Burns.

Gallwn feddwl taw troi yn ei fedd mae’r Albanwr a’r gwerinwr hwn wrth weld sut mae’r Saeson wedi ei fachu!

Mae beddau eraill yno yn cadw llwch gwyddonwyr fel Newton, Darwin a Hawking, ac actorion fel Laurence Olivier.

Mae gyda ni fedd cenedlaethol yng Nghymru hefyd. Rhwng adfeilion Abaty Cwm Hir gellwch weld bedd Llywelyn ap Gruffydd, ein Llyw Olaf, a laddwyd yn 1282.

A’r mis yma, adeg y Pasg, mae Cristnogion yn troi at fedd. Nid bedd llawn o drysor, neu un yn dal esgyrn un enwog. Ond bedd gwag.

Pan aeth y gwragedd at fedd Iesu i eneinio ei gorff marw dwedodd y ‘ddau ddyn’ wrthyn nhw: ‘Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy’n fyw ..?’

A dyna baradocs bedd gwag y Pasg i ni. Mae’r gwacter yn llawn o ystyr.

Mae marwolaeth yn troi’n fywyd. Mae anobaith yn troi’n obaith. Mae un bedd oer, tywyll, gwag, yn werth llawer mwy na’r holl drysorau ym medd Twtankhamwn. Pasg Hapus i chi i gyd!

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page